Archive for april 2010

barn ville massacre


Na de vele anti Farm Ville groepen op Facebook kon je al merken dat niet iedereen dit even graag speelt.  Iets waar in de 4e aflevering van het 14e seizoen van South Park nog is een schepje bovenop werd gedaan.  En je nu via Kongegrate je frustraties hierover op een aangepaste wijze kan uitleven.

De bedoeling is dat je probeert te vermijden dat de dieren jouw huis kunnen bereiken om het te vernielen.  Om dat te verhinderen kan je de dieren afschieten en met de daardoor verdiende centen upgrades kopen.  Zoals bijvoorbeeld een beter wapen, benzine voor je pletwalsende pikdorser en tal van andere.

oorlog in de mens


Toen de kunstenaar Francois Robert jaren terug enkele metalen lockers kocht op een veiling bleek in één daarvan echte menselijke overblijfsels te zitten. Een onverwachte vondst waarmee hij uiteindelijk het project "Stop the Violence" maakte.

Waarbij hij awareness wou vragen voor de gevolgen die een oorlog met zich meebrengt. Iets waar de beenderen bij gebruikt werden om er beelden mee te vormen.


Hijzelf omschrijft het als volgt :
"The human skeleton is a powerful visual symbol. It’s come to represent the “remains”, what’s left after life has ended, after the flesh and mind cease to function. In my photographs, I use the human skeleton as the formal visual element, the subject of the image. In this manner, the skeleton is both the protagonist and antagonist (the Buddhist notion about, “the duality of man” seems apt).

For each photograph I disassemble the modular system of the skeleton and reconfigure the elements to form a new image. These images are man made. Images of aggression, images that cause suffering, devastation and conflict. I intend the images to plant the notion of restraint and charity in an effort to promote peace and tolerance." (via)


boekencirkel


Bij het zien van dit ontwerp dacht ik automatisch aan Bond, Boeken Bond. Maar ook aan de, neem één / geef één, boek ruilkasten in hotels en jeugdherbergen. Wellicht omdat de man in de foto een beeld lijkt te schetsen waarbij je overal ter wereld boeken kan vinden.

Een concept dat mogelijk ook voor bibliotheken, mogelijk als een fortuinlijk boekenrad, bruikbaar kan zijn.  Al dan niet gecombineerd met een opslagruimte voor boeken.  Zodat wanneer je er wenst af te danken wegens een overlijden, verhuis of andere reden niet automatisch met pijn in het hart naar het containerpark hoeft te gaan.

Bovendien zorgt dit voor een extra dienstverlening waar beide partijen hun voordeel mee kunnen doen.  En je steeds organisaties zoals het Rode Kruis en 11.11.11 mee kan helpen.

Het ontwerp van deze cirkelvormige wandelkast komt overigens uit de archief reeks van de David Garcia Studio. Waarvan je bij de bron meer en andere beelden uit de reeks kan zien. (via)

reclameborden


De oudste gekende vorm van een reclamebord zou zo'n 3000 jaar geleden in de Egyptische hoofdstad van Thebes gebruikt worden om een beloning uit te loven voor een ontsnapte slaaf.

Om vele eeuwen later te evolueren naar aanplak borden. Die toen voornamelijk dienden om informatie over te brengen. In een grafische vorm zodat ook analfabeten de inhoud ervan konden verstaan.

Tot de ontwikkeling van lithografie in de 18e eeuw het mogelijk maakt om deze heel wat vlotter te reproduceren. Waarvan rondrijzend circussen ondermeer gebruik van konden maken om te flyeren.

"City of Words" lithografie
 door Vito Acconci uit 19999

Maar ook om zo mobiele, door paarden getrokken, borden in te zetten. Die de bevolking ter plaatse warm moest maken voor hun nakende aanwezigheid.

In 1871 worden in Londen posters over meerder vellen gedrukt ter promotie van het stuk "Lady in White".  Om enige tijd na de uitvinding van de elektriciteit ook hiervan gebruik te gaan maken om de borden te verlichten.

 Met als resultaat dat tal van voordien duistere omgevingen verdwijnen en zich ondermeer hierdoor een nachtleven is gaan ontwikkelen. Waardoor de borden zowel overdag als 's nachts hun doel bereiken.


Met de verspreiding van wagens en de opkomst van het reizen voor iedereen zijn hebben deze borden geleerd om zich aan te passen aan een steeds sneller veranderende omgeving en doelgroep.

Iets waarvoor er dankbaar gebruik wordt gemaakt van de laatste nieuwe technologie en het vlotter beschikbaar worden van informatie om zo rendabel mogelijke keuzes te maken.

Zo worden tal van lege ruimtes, zoals daken en gevels, op een vaak creatieve wijze gevuld om de aandacht van de voorbijgangers te vatten. Dankzij de beduidend meerkost van ondermeer tijdschriften, radio en televisie lijkt haar toekomst alvast gevrijwaard. (via)

het Hollywood teken andermaal gered


In het begin van het jaar had ik het al is over "het Hollywood teken".  Waarbij ik de geschiedenis achter de tekens schetste.  Dat ondertussen een vervolg blijkt gekregen te hebben.

Door vier dagen voor de tweede deadline, het beoogde doel te bereiken.  Dankzij de "save Cahuenga Peak" actie werd namelijk de grond rond het bekende Hollywood teken te opgekocht om het te vrijwaren van nieuwe bouwprojecten.  Die het zicht op deze letters zou kunnen belemmeren.


Waarvoor de teller tot op de 14e april op een kleine 10 miljoen van de nodige 12,5 miljoen dollar bleef steken.  Om nog binnen de twee extra verkregen weken dankzij ondermeer de schenkingen van Hugh Hefner aan het vooropgestelde bedrag te komen.

Al zou een ontwerp van het Deense architecten bureau Bayarch hier een oplossing voor kunnen bieden.  Door de letters om te vormen tot een hotel met zo'n 300 kamers.  Waardoor het symbool intact gehouden wordt, er een toeristische attractie bijkomt en het zo in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

de code is machtiger dan het zwaard


De uitdrukking "The pen is mightier than the sword" is een metonymische uitspraak uit het theater stuk "Richelieu" van de Britse auteur Edward Bulwer dat in 1839 werd opgevoerd.  En zoals de naam doet vermoeden over de gelijknamige kardinaal ging.  Waarbij de allereerste "eerste minister" centraal staat.

Een quote die zoals zovele andere systematisch over de eeuwen heen tot zijn huidige vorm heeft weten te groeien.  De vroegste variant zou zo'n 400 - 450 VC door de Griek Euripides geuit zijn.  Met de "The tongue is mightier than the blade." merk je ook een evolutie in gebruiken.

True, This!
Beneath the rule of men entirely great,

The pen is mightier than the sword. Behold. The arch-enchanters wand! Itself a nothing!

But taking sorcery from the master-hand
To paralyse the Cæsars, and to strike
The loud earth breathless!

Take away the sword.
States can be saved without it!

Waarbij je je kan gaan afvragen wanneer en welke de volgende invulling zal plaats vinden.  Maar ook of het zwaard voor goed het symbool voor agressie zal blijven.  Iets dat zich wel weet uit te leggen als je  zakmessen als hedendaagse zwaarden gaat aanschouwen.

De Mac Gyver's onder ons kunnen zich alvast aanpassen door over te stappen naar een multi functionele pen. Als alternatief voor een Zwitsers zakmes bestaat er ondertussen ook een gelijknamige pen.

literaire bus reclame

De Nederlandse spoorwegen voeren via dit kort stukje tekst aan de achterkant van bussen promotie.  Een leuke manier om zowel promotie voor de trein als voor het lezen te voeren.

The rope around her wrists dug deeper into her skin with every attempt she made to free herself. She stopped, covered in cold sweat, her wrists shredded. She heard the girls laughing on the other side of the wall.

If only she could make them hear her, but that filthy rag in her mouth would smother any cry. Besides, everything was drowned out by the overly enthusiastic sports commentator on the TV in the corner.

She stared around the room and tried to discover a way out, but the dark was thick and impenetrable. It could never be long before he'd be back to continue his interrogation. How long could she keep on telling him she knew nothing of Sara's hiding place? 

 Stumbling sounds, the doorknob moved. The yellow light from the hall lashed into the room and showed his silhouette in the doorway. This was her only chance to get out. In a sudden outburst htat contained all her anger, she stormed at the door, still bound to her chair.

If you've had the time to read this story this far, you'd better try the train sometime. Dutch Railways. Come along.

de raaf


In "The Raven", een kortfilm van Ricardo de Montreuil en zijn ploeg, beschikt Chris Black over een kracht die het oude regime zou kunnen vernietigen.  Net daarom stoppen ze voor niets om hem proberen te vernietigen.

Een science fiction film waarbij de vlucht van het hoofdpersonage je doorheen een alternatieve en futuristische versie van Los Angeles sleurt.  Iets da de makers voor slechts 5000 dollar wisten uit te werken.  In schril contrast contrast met de budgetten van de meeste Hollywood films.

Mogelijk zou dit op termijn meer producenten kunnen gaan inspireren om net zoals voor District 9 jonge cineasten een kans te gunnen los van het grotere en kostelijkere circuit.  (via)

herkomst van geslachtstekens

Tijdens een bezoek aan Zweden kwam Wouter Van den Neste, de maker van de foto hierboven, een teken tegen in het stadhuis van Stockholm.   Dat oorspronkelijk als een versiering voor de gouden hal van het gemeentehuis bedoeld was.  Maar aangezien daar toen geen ruimte meer voor over was werd deze in de toren van het stadhuis geplaatst.

Een symbool dat je ook al eerder in mijn bericht over de naamgeving van weekdagen kon zien opduiken. En die reeds uit de Babylonische tijden bestaan. Om na de verovering van dat gebied door Alexander de Grote via de Oude Grieken ook over de rest van de toenmalige Westerse wereld te zien verspreid worden.

Tekens die de Babyloniërs gebruikt hadden om planeten mee aan te duiden in hun in bakstenen aangemaakte verslagen van hun astronomische waarnemingen. Een eenvoudig en praktisch systeem waar al gauw extra waarden werden aan toegekend om zo ook voor andere domeinen inzetbaar te zijn.


Zo kreeg de zon het goud mee, de Maan het zilver, Mars kreeg ijzer vanwege de overeenkomst met de kleur dat het metaal afgeeft als het roest, Venus krijgt vanwege haar zachtaardig karakter ook een minder hard erts dan voor de Zon of Mars met name koper en Saturnus krijgt lood toebedeeld.

Een gebruik waar de Zweed Carl Linnaeus zich in 1751 op zal inspireren om zijn classificatie van planten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door de tekens van mars (man), venus (vrouw) en mercury (hybride) als geslachts aanduidende tekens te gaan gebruiken. Dat laatste teken is sindsien vervangen geworden door een "X".

Die door hun gebruiksgemak al snel algemeen aanvaarde tekens waren in zoologie en botanie. Om zich later over andere takken van de wetenschap te verspreiden en ook bij het grote publiek gekend te worden.


De symbolen zelf zijn afkomstig van afkortingen voor de goden van deze planeten. Zo gingen Kronos = Saturnus, Zeus = Jupiter, Thouros = Mars, Phosphoros = Venus en Stilbon = Mercury het symbool bepalen. Zoals je iets duidelijker op de afbeelding hierboven kan zien.

Een jaar na het overlijden van Linnaeus werd de toekomstige chemist Berzelius geboren. Die tal van jaren later een eigen, van de gekende symbolen losstaand, systeem ontwikkelde.

Dat nu door chemisten gebruikt wordt om op een verstaanbare wijze met mekaar te kunnen communiceren.  Waardoor de cirkel van het enten van betekenissen op bestaande en gekende symbolen doorbroken geraakt. (via)

axolotl liedRather Good Stuff brengt een leuk stukje infotainment over de axolotl of mexicaanse wandelvis. Een aquatiele salamander die ook op het droge kan overleven, maar een aquatische omgeving verkiest.

Het dier hoort tot de groep bedreigde diersoorten en is afkomstig uit het Xochimilco en Chalco meer. ten westen van Mexico city. Maar staat vooral gekend vanwege zijn lichaamsdelen regenererende capaciteiten.

Iets waar je misschien al over gehoord hebt dankzij het Dune universum van Frank Herbert. Waar een Axlotl tank bekend staat als een fictieve technologie die aan de hand van dode cellen een levend wezen weet te produceren.  Iets waar de strip reeks Lefranc gretig gebruik van maakte voor haar 18e uitgave.  (via)

boek vormenJacqueline Rush Lee laat zich door tal van materialen, kleuren en vormen uit je alledaagse omgeving inspireren om er gerecycleerde kunstwerken van te maken. In het bijzonder objecten die de imperfecties uit het leven tonen en door ze aan een metamorfose te onderwerpen. Met de bedoeling om he meerdere betekenis niveau's mee te geven in een gekende vorm.  (via)


als plant proberen te overleven


De Britse "Darwin Today" vereniging ontwikkelde het "Extinct!" spel. Waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk zaadjes te laten rijpen zodat je kans op uitgestorven te geraken verkleint.  Een doel waarvoor je rekening moet houden met tal van factoren om een zo goed mogelijke uitslag te verkrijgen.

Na enkele pogingen ben ik er in geslaagd om aan 44% te geraken.  Hetgeen je op een heel andere manier weet gewaar te worden van de kwetsbaarheid van de natuur.  Om nog niet te spreken van de menselijke impact op het milieu.  (via)

bonsai

(via)
Bonsai is een verzamelnaam voor het in container laten opgroeien van planten. Een gebruik dat volgens sommige historici uit de Egyptische cultuur zouden stammen.  Doordat zulke planten terug te vinden zijn op de muurschilderingen van de graftombe van de astroloog Nakht.

Al is het wel geweten dat Indische Ayurvedic geneesheren stukken wortels van planten uit het Himalaya gebergte na hun tocht in potten lieten groeien. Die ze door het trimmen van takken en wortels in een kleine vorm wisten te houden.

Om zich tijdens de Han en Qin dynastieën (221 VC tot 220 NC), in het huidige China, als een ware kunstvorm werden beschouwd. Met de Penjing boom probeerden ze om de geest van de natuur in een pot te vatten.

Na tal van eeuwen werden ze door boeddhistische monikken na één van hun reizen naar India en China meegebracht te worden. Waar het later bij de Japanse hofhouding zou opduiken. Om na verloop van tijd zijn eigen accenten en naam te krijgen. Met name "hachi-no-ki" hetgeen ja kan vertalen als "boom in pot".

Waarvan de reeds eerder aangehaalde Diego Stocco dankbaar gebruik van maakt om er muziek uit te halen.

muziek op humoristische wijzeDe muzikanten Igudesman & Joo (Gidon Kremer, de Kremerata Baltica, Aleksey Igudesman en Richard Hyung-ki Joo) brengen bekende deuntjes aan de hand van klassieke muziek in combinatie met heel wat humor.Filmpjes die je evengoed kan gebruiken voor het muzikale onderdeel van een quiz. Al kan je je er ook op inspireren om tal van andere activiteiten uit te werken.  Zoals het uitbouwen van een kruising tussen muzikale quiz en een (theater)optreden.

contextuele interactieDankzij Edwin Mijnsbergen kwam ik text 2.0 tegen. Een initiatief dat je helpt om je leeservaring en gedrag op digitale toestellen beter op mekaar af te stemmen. Waarbij geluiden, afbeeldingen en andere effecten geactiveerd kunnen worden door je leespositie.

Iets dat het via een detectie systeem weet te bepalen. Zo kan het de tekst gaan uitdunnen als het vaststelt dat je de tekst summier overloopt. Maar het bied evengoed de mogelijkheid om onduidelijke woorden te verklaren of hun context via bijvoorbeeld Wikipedia op te halen.

Een concept dat je grotendeels in "iPad Alice", dat je in het filmpje hieronder kan zien, gebruikt wordt. Dat je voor deze "uitvergrote PDA" kan downloaden in de "app store". Al gebeurd alle interactie hier na een interpretatie door de gebruiker ipv. omgekeerd.

Het is met andere woorden een technologie die al haar eerste stappen heeft weten te zetten dankzij de geïntegreerde evenwicht sensoren die het mogelijk maakten om er tal van nieuwe toepassingen op te bedenken.

Een weg die nu ook stapsgewijs door de sensoren voor deze interactie zullen doorlopen worden.  Wie weet leid dit wel tot een dubbele camera op draagbare toestellen.  Het versterkt in elk geval de trend dat ook het bestaande aanbod aan informatie evolueert dankzij zulke mogelijkheden.

ruimte voorjaarsschoonmaak

(via)
Nu de lente stilletjes aan terug in het land is aan het komen zou een lentekuis of voorjaarsschoonmaak best geen kwaad kunnen. Een traditie die trouwens zijn wortels weet terug te vinden in het Persische nieuwjaar. Waarbij er net voor die dag een "khooneh tekouni" of grondige kuis werd uitgevoerd. En je in heel wat culturen op tal van verschillende momenten en redenen kan terugvinden.

Een traditie die de Britse wetenschappers van de Surrey universiteit en het ruimtevaart bedrijf Astrium moet geïnspireerd hebben.  Want ze maakten onlangs hun plannen bekend om aan te pakken aan de hand van gigantische zeilen van 25 vierkante meter groot objecten die als ruimte stort bestempeld worden te doen afwijken zodat ze in de Aardse atmosfeer opbranden.

(via)
En daar is het na ruim 50 jaar ruimte exploratie met zo'n goeie 5500 ton stort beslist de tijd voor aangebroken.  Die elk jaar met zo'n 5% zou groeien en zo ook steeds gevaarlijker wordt voor de inwoners van het ISS en andere ruimtevaartmissies.

De bedoeling is om deze na een eerst succesvolle test te gaan integreren met elke nieuwe satelliet, zodat deze het probleem helpen oplossen in plaats van het potentieel erger te maken.  (via)

waar vlaanderen zijn naam haalde

(Vlaanderen onder het Heilige Romeinse Rijk in het jaar 1000)

Onlangs las ik dat het woord "Vlaanderen" in de 8ste eeuw afgeleid zou zijn van het Duitse "flauma" dat voor "ondergelopen land" zou staan. Waarmee er naar een polderachtig gebied rond Brugge verwezen zou worden. Een naam die de graven van Vlaanderen achteraf hebben uitgedragen.

Een ideale vraag om naar "ik heb een vraag" te versturen. Waar de archeoloog en historicus, Prof. Dr. Dries Tys, van de VUB kon beantwoorden.

(Het graafschap Vlaanderen in de 14e eeuw)
In de 8ste en 9de eeuw was "Vlaanderen" inderdaad de naam voor de kustvlakte tussen de Yzer en het Zwin, en de aangrenzende zandstreek: de pagus Flandrensis.

Een pagus is een "gouw", statutair ging het om een (klein) graafschap, qua omvang dus om iets kleiner dan een arrondissement en groter dan een kanton. Met Flandrensis werd inderdaad ook het schorre en slib karakter van de streek beschreven: het gebied was een kustgebied met grote getijdengeulen en groene schorren waarin schapenboeren leefden, al dan niet op terpen.

(Het graafschap Vlaanderen in 1609)

Dit gebied had een grote economische waarde, want het textiel dat er met de schapenwol werd geproduceerd werd ver verhandeld. Op het einde van de 9de eeuw is Boudewijn 2 de gouwgraaf die het fort van Brugge houdt, dat in de 9de eeuw door de Karolingische macht werd opgeworpen om de rijke schapenboeren in de schorren te beschermen tegen de Vikingen.

De graaf is erg ambitieus en slaagt er in zelf een immens kapitaal op te bouwen en heel wat pagus graafschappen te verzamelen, onder de naam Vlaanderen. De pagus Flandrensis nam dus inderdaad een centrale plaats in. Die andere graafschapjes waren de pagus Mempiscus (rond Roeselare), Rodanensis (rond Aardenburg), Gandenses (rond Gent), enz.

(Het Vlaamse gewest in 2010)

Een naam die tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor het hele gebied dat we nu als Vlaanderen kennen is gaan gebruikt worden. wellicht omdat deze bij het bepalen van de provincies het frequenst voorkwam . Met name in de regio's die voor de heropdeling bekend stonden als Vlaanderen, West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.

Al zouden deze grenzen, na de gesprekken die Jean-Luc Dehaene momenteel voert over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, nog kunnen bijgeschaafd worden. Want zoals de geschiedenis weet aan te tonen zijn benamingen en grenzen bijzonder flexibele begrippen.

google nieuws #14

(via)

Google zou ook uit China.vertrekken, maar probeert eerst of ze de censuur toch niet kan omzeilen door google.cn naar Hong-Kong te laten forwarden aangezien de censuur daar nog niet van toepassing was.  Maar ondertussen eveneens gelijkgeschakeld is met de rest van China.

Om de huidige stand van zaken vlot te kunnen opvolgen maakte Google een dashboard die je toont in welke mate haar diensten beschikbaar zijn.  Het bedrijf blijft echter wel nog met een "research en development" afdeling en verkoopt er nog steeds reclame.

Verder nog nieuwigheden bij ... AndroidApps , Blogger, Bookmarks , Calender , Chrome , Crisis ResponsDoodle , Earth , Fiber , Mail , Maps , Public Data Explorer , Reader Play , Sites , YouTube


mond aan mond reclame


Na eerder al ter promotie van haarsalons en ballerina lessen gebruikt te zijn, maakt nu ook een tandarts hier gebruik van.  Om reclame te maken door papieren scheurstrookjes in de vorm van tanden in een mond rond palen en boomstronken te hangen.

Een zowel originele als eenvoudige manier van "mond aan mond reclame".  Dat je zelf mits enige creativiteit succesvol kan inzetten om jouw zaak te promoten.  (via)

youtube koor


De dirigent Eric Whitacre componeerde en dirigeert hierboven een koor bestaande uit 185 stemmen komende uit 12 landen (Oostenrijk, Argentinië, Canada, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten).

Dat er na komt er na de vele positieve reacties die het eerste filmpje "Sleep" kreeg sinds het op 11 juli 2009 geupload werd. Waardoor hij er onlangs een vervolg voor maakte die in diezelfde voetsporen treed, maar met de titel "Lux Aurumque".

klassieke games anders gespeeldSteve Hoefer maakte van het schaar, steen, papier spel een digitale versie.  Dat uit je patronen leert om beter tegen je te kunnen spelen.  Een herwerkingsvorm die ik eerder ook al is aanhaalde bij digitale vormen van verfen, rubik cubes en het bespelen van een trompet.

Maar die de mensen van codeco.org nu ook in de omgekeerde richting hebben doen gaan.  Door het door zowat iedereen gekende digitale spel Tetris een fysieke variant mee te geven.  Die toch een veel actievere en sport gerichtere aanpak vraagt.

Twee mooie openers om een activiteit rond fysiek gamen van start te laten gaan.  Maar evengoed als startpunt voor een eigen lokale ludotheek of de samenwerking met een bestaande kunnen dienen.  Want informatie komt uiteindelijk in vele vormen en die kan je evengoed via een spelletje Trivial Pursuit delen.

kaarten gooien

(via)

Voor het gooien van voorwerpen kan je best met vertrouwde en gestandardiseerde vormen trainen.  Daarom worden er bijvoorbeeld voor het gooien van messen speciale modellen gebruikt die helpen om de punt vooraan te houden.

Een gebruik dat voor het gooien van kaarten zijn oorsprong kent in de Oosterse gevechtskunsten en cinema terug te vinden is.  Een techniek die ze wisten te verfijnden door met allerlei lichte voorwerpen te leren smijten totdat ze hierbij een grote snelheid en nauwkeurigheid mee konden halen.

Iets dat net als smijten van messen op het einde van de 19e eeuw zijn weg naar het Westen wist te vinden dankzij hun opname in het trucs reportorium van goochelaars.  Al is de toen ontstane mythe dat je op die manier ook iemand kan doden of ernstig verwonden totaal uit de lucht gegrepen.

Het Discovery Channel programma MythBusters bewees dit door aan de hand van een krachtige elektromotor kaarten tegen meer dan 150 km per uur af te schieten.  Waarbij er bewezen werd dat je er nauwelijks een papercut van kon krijgen.  Maar je kan het steeds zelf uitproberen, na deze handleiding te hebben gelezen.

paasgebruiken

(via)
Eieren zijn al sinds oudsher symbolen voor vruchtbaarheid. Die de Oude Perzen voor Nowrooz, hun nieuwjaar dat in de lente begon, verfden. Het duurde dan ook niet lang eer de symboliek van de eieren met de wedergeboorte van de gezalfde Joshua werd geassocieerd.

Daaruit groeide een traditie om het einde van de vasten periode te vieren door eieren op te eten. Afhankelijk van de regio waren er tal van andere gebruiken die over de jaren heen vergroeid te zijn in hoe we Pasen nu kennen.

Al zijn de paashazen en konijnen, die eveneens oude vruchtbaarheidssymbolen zijn, nog maar sinds enkele eeuwen toegevoegd. Samen met het gebruik om deze net als de eieren in een chocolade vorm te gieten.

Maar dat gebruiken wel erg kunnen verschillen bewijst het kleine Griekse eiland van Chios elk jaar opnieuw. Door een massaal vuurwerk gevecht tussen twee aangrenzende dorpen op te zetten.  (via)

The Muppets - Stand By MeDe Muppets Studio heeft een nieuw filmpje uitgebracht rond het "Stand By Me" lied van Ben E King.  Dat in 1961 voor het eerst te horen was en sindsdien met vaste regelmaat herwerkt is geweest.

Door onder meer John Lennon in 1975.  En in de VS 4 weken op de eerste plaats heeft gestaan en 26 jaar na datum nog is werd overgedaan in het VK.

- Copyright © infocaris