28 april 2010


De oudste gekende vorm van een reclamebord zou zo'n 3000 jaar geleden in de Egyptische hoofdstad van Thebes gebruikt worden om een beloning uit te loven voor een ontsnapte slaaf.

Om vele eeuwen later te evolueren naar aanplak borden. Die toen voornamelijk dienden om informatie over te brengen. In een grafische vorm zodat ook analfabeten de inhoud ervan konden verstaan.

Tot de ontwikkeling van lithografie in de 18e eeuw het mogelijk maakt om deze heel wat vlotter te reproduceren. Waarvan rondrijzend circussen ondermeer gebruik van konden maken om te flyeren.

"City of Words" lithografie
 door Vito Acconci uit 19999

Maar ook om zo mobiele, door paarden getrokken, borden in te zetten. Die de bevolking ter plaatse warm moest maken voor hun nakende aanwezigheid.

In 1871 worden in Londen posters over meerder vellen gedrukt ter promotie van het stuk "Lady in White".  Om enige tijd na de uitvinding van de elektriciteit ook hiervan gebruik te gaan maken om de borden te verlichten.

 Met als resultaat dat tal van voordien duistere omgevingen verdwijnen en zich ondermeer hierdoor een nachtleven is gaan ontwikkelen. Waardoor de borden zowel overdag als 's nachts hun doel bereiken.


Met de verspreiding van wagens en de opkomst van het reizen voor iedereen zijn hebben deze borden geleerd om zich aan te passen aan een steeds sneller veranderende omgeving en doelgroep.

Iets waarvoor er dankbaar gebruik wordt gemaakt van de laatste nieuwe technologie en het vlotter beschikbaar worden van informatie om zo rendabel mogelijke keuzes te maken.

Zo worden tal van lege ruimtes, zoals daken en gevels, op een vaak creatieve wijze gevuld om de aandacht van de voorbijgangers te vatten. Dankzij de beduidend meerkost van ondermeer tijdschriften, radio en televisie lijkt haar toekomst alvast gevrijwaard. (via)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris