25 februari 2010


Door de financiële crisis worden de huidige bewandelde paden herbekeken en vergeleken met hoe het er vroeger aan toe ging. Waardoor heel wat wereldleiders nu terugkeren naar eerdere modellen. Met name die van de gestuurde economie.

Om deze evolutie duidelijker toe te lichten, maakte Econstories.tv een filmje die de verschillende visies en hun voornaamste protagonisten naar voren brengen.

De Britse econoom John Maynard Keynes wiens ideeën een centrale invloed op de moderne macro-economie hebben, zowel in theorie als in praktijk. Hij pleitte voor een interventionistisch overheidsbeleid, die aan de hand van tal van maatregelen de negatieve effecten van economische recessies en depressies zou verzachten.

(via)

Terwijl de Oostenrijkse econoom Friedrich August von Hayek dan weer bekend is vanwege zijn verdediging van het klassieke liberalisme en de vrije markt economie ten opzichte van socialistische en collectivistische gedachten.

Een mooi voorbeeld van infotainment met andere woorden. Dat de economische achtergrond bij de recente gebeurtenissen al heel wat toegankelijker weet te maken.

Misschien kan dit zelfs als lesmateriaal gebruikt worden, aangezien ex-minister Frank Van den Broecke reeds eerder verklaarde dat hij meer economische basistermen via de schoolse opleiding wou meegeven.  (via)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris