22 maart 2012"Door het oog van een naald kruipen." is een uitdrukking met enige geschiedenis. Die zijn herkomst in de Bijbel vindt. Meer bepaald in de passage waar Jezus zegt, dat het gemakkelijker is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om in den hemel te komen.

Hetgeen meer dan louter beeldspraak is. Want ten tijde van Jezus zouden er te Jeruzalem kleine poorten geweest zijn, die het oog van de naald heetten. Deze poorten waren zoo klein dat de doorgang voor beladen kamelen onmogelijk was. De kamelen konden er enkel al kruipende door komen.

Of het om een kleinere doorgang in de hoofddeur, een poort met een kronkelende gang of een aparte ingang op mensgrote gaat is niet duidelijk. Maar het was een manier om, wanneer men niet tijdig was binnen geraakt, alsnog van de veiligheid achter de muren te kunnen genieten. Met het risico dat het achtergelaten materiaal, aan de andere kant van de muur, de volgende morgend verdwenen was. (via DNBL met afbeeldingen 1, 2, 3)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris