16 augustus 2013TedEd licht deze keer de totstandkoming van meervouden in de Engelse taal. Net als bij de ontwikkeling van het theater in Engeland zijn hier onvermijdelijk parallelen in terug te vinden die ook voor andere talen, zoals het Nederlands het geval zijn. Denk maar aan vogala (vogels), dago/a (dagen), brecan (breken) en gescrivona (geschreven).

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris