06 juni 2013In "Development of English drama" licht Mindy Ploeckelmann voor TED de ontwikkeling van het theater in Engeland voor. In een animatie van Johnny Chew. Door de motivatie achter de opkomst van deze presentatiewijze te schetsen.

Er waren destijds namelijk heel wat ongeletterde mensen. Waardoor het voor de Kerk moeilijk was om hen de verhalen uit de Bijbel kenbaar te maken. Tot Engelse geestelijken in de elfde eeuw op het gedacht kwamen om hier een verhalende voorstelling van te maken in de kerk. Waarvan de opvoering van hoe Jezus geboren werd in de kerstperiode en gekruisigd rond de paasperiode wellicht de best bewaarde voorbeelden zijn.

Door hun groeiende omvang evolueerde deze voorstellingen al gauw naar rondrijdende achtergronden met podia. Zodat veel meer mensen de kans hadden om dit te zien. Hetgeen ook meer acteurs ging vergen dan dat er geestelijken performers waren, waardoor de lokale gilden werden betrokken. Wat na verloop van tijd evolueerde naar moraliteit stukken en Shakespeare.

 Een ontstaansverhaal dat overal ter wereld, in vele verschillende vormen, tot stand gekomen. In het Westen liggen die wortels voornamelijk in het oude Griekenland en Rome. Die zich wellicht hebben ge├»nspireerd op de oude Egyptenaren die reeds 2000 jaar voor Christus jaarlijks, doorheen het rijk, een passiespel over de god Osiris opzetten.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris