01 mei 2011Tussen het huwelijk van Catherine en William in Engeland en Koningennedag in Nederland kan je je er al is gaan afvragen hoeveel monarchieën er in de wereld zijn. Iets waar NPR een antwoord wist op te bedenken door ze in kaart te brengen. Opgedeeld in gemeenebesten, emiraten, sultanaten of een andere vorm van monarchie. In vergelijking met het aantal republieken is dat namelijk slechts een fractie.Monarchie is een regeringsvorm waarin de hoogste macht in de handen van een vorst ligt die over een land of gebied regeert. Meestal voor het leven, met een erfbare titel. De vorst kan ofwel een absolute alleenheerser zijn (zoals een koning(in), prins(es)) of met een constitutioneel beperkte bevoegdheid.

Gemenebest is een natie, staat, statenbond of een andere politieke entiteit gebaseerd op recht en verenigd door een gemeenschappelijk pact van het volk voor het gemeenschappelijke goed.

Emiraat is vergelijkbaar met een monarchie of sultanaat, maar met een regering waarin de macht in handen van een Emir is. De heerser van een islamitische staat, vergelijkbaar met een prins of een gouverneur. Die een absolute heerser kan zijn of een vorst met een constitutioneel beperkte autoriteit.

Sultanaat is vergelijkbaar met een monarchie, maar een regering waarin de macht in handen van een Sultan is. Het hoofd van een islamitische staat, die of een absolute heerser of een vorst met constitutioneel beperkte autoriteit is. Zoals een Kalief (een nog belangrijkere titel) of een prominente gouverneur in een Kalifaat(via presurfer, Wikipedia, NPR, CIA Factbook)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris