03 oktober 2008

Net als voor het LHC bericht kom Google ook deze keer weer ten tonele als informatieverstrekker en begeleider.  Waardoor ze bibliotheken één van de mogelijk bewandelbare bewegen toont.

Deze keer mobiliseert ze haar diensten om de Amerikaanse burgers ervan bewust te maken waarom ze zich al dan niet het best zouden gaan inschrijven om later te mogen gaan meestemmen voor presidentsverkiezingen. 


Dit doen ze aan de hand van een YouTube filmpje, waarvoor ze enkele acteurs heeft samengebracht, en de mogelijkheid geeft om zo'n inschrijvingspost terug te vinden in hun buurt.

In vergelijking kunnen er zo bijvoorbeeld ook in de eigen bibliotheken de ruimte gemaakt worden om voor een gelijkaardig thema debatten te houden.  Zoals de VRT voor de verkiezingen van 2007 voorstelde.  Waardoor je de bibliotheek net als in de Verenigde Staten tot een centraal punt voor onder andere informatie kan maken.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris