17 september 2008

Gisteren ontving ik een reactie van het Ministerie voor Ondernemen en Vereenvoudigen, als antwoord op de e-mail die ik hen bij een voorgaand bericht verstuurd had.

Het bericht in kwestie ging over "minder breedband in België", waarin ik een voorstel formuleerde om de situatie aan te pakken.

"Geachte heer


Ik verwijs naar uw e-mail dd. 4 september 2008.

U maakt mij hierin kopie over van een artikel in De Morgen met betrekking tot het breedbandverhaal in België.

Ik kan u meedelen dat dit inderdaad één van de pistes is die Europa en de lokale overheden hebben bestudeerd. Voor deze optie is niet gekozen omdat Europa en wijzelf uitgaan van een lange termijn competitie die het best kan worden gestimuleerd door infrastructuurcompetitie te creëren. Met andere woorden: verschillende nieuwe netwerken die naast elkaar in parallel bestaan in plaats van concurrentie te creëren op 1 of meerdere bestaande netwerken.

In België hebben we inderdaad geluk dat quasi elk huis voorzien is van 2 vaste netwerken, nl koper paar en coax maar ook dat zal op termijn leiden tot een verschraling van het dienstenaanbod indien we ons beperken tot die 2 netwerken. Dit zal op korte termijn de concurrentie tussen de verschillende diensten op dit (of meerdere) netwerk(en) stimuleren maar zal op termijn alle stimulansen om te innoveren ontnemen aan de netwerkeigenaar aangezien deze toch telkens zijn innovaties ter beschikking moet stellen van zijn concurrenten.

Bovendien moet er ook nog eens een verschil gemaakt worden tussen de netwerken die gebouwd zijn met overheidsgeld (of met geld van de burger dus) zoals Belgacom en netwerken die opgericht zijn met (deels of volledig) privékapitaal. Openstellen van het 2de type van netwerken zal ook andere investeerders niet meer aansporen om zelf een netwerk te ontplooien. Er zijn echter momenteel wel bepaalde denkpistes om toch via dienstencompetitie trachten op korte termijn de concurrentie te stimuleren maar men moet ook weten dat het moeilijk is beide vormen van concurrentie samen via een regelgevend kader te laten ontwikkelen.

Met vriendelijke groeten
Vincent VAN QUICKENBORNE"

Het is positief nieuws dat men hier effectief mee bezig is, maar het is wel jammer dat je er zo weinig over opvangt.  Ik ben het wel eens met de minister dat het aanbod best zo divers mogelijk kan worden gemaakt.

Al had ik wel nog graag geweten waarom het reguleringsorgaan BIPT geen betere en doelgerichtere bevoegdheden heeft zoals zijn Nederlandse tegenhanger, de OPTA?

Inzetten op zowel een korte als een lange termijn strategie lijkt mij dan ook een betere zet om de consument vergelijkbare diensten, te kunnen aanbieden zoals die bij onze buurlanden bestaan.

Ondertussen heeft er zich wel al een derde speler aangeboden om de nationale markt langs een andere wijze dan xDSL en de kabel beschikbaar te stellen.  Zo zal Clearwire zich langs een draadloze weg banen.

Een mogelijkheid die ik naar aanleiding van een Google initiatief en deze laptop met 24 uren autonomie reeds had aangehaald.   Maar die er nu dus ook wel degelijk lijkt te zullen komen.

Bovendien hebben wetenschappers onlangs weer een nieuw snelheidsrecord weten te behalen via een stabiele draadloze verbinding.  Sommige bronnen voorspellen zelfs dat er tegen 2010 al aan 100 Mbps zal kunnen worden gesurfd via deze weg.  Het klinkt dus erg veelbelovend, maar of iedereen blij zal zijn met al die extra straling is weer een andere zaak.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris