03 januari 2011


Een periodieke tabel volgens atomische massa is iets dat ik zelf al sinds mijn schooljaren niet meer heb gezien. Maar waar Dmitri Mendeleev in 1869 mee op de proppen kwam. Al hadden anderen voor hem dit al volgens hun eigenschappen ingedeeld werd hij toch als de maker aanzien.

Door deze opstelling werd het mogelijk om nog ongevonden elementen in te schatten. Door het gemiddelde van de elementen boven en onder de leemte te gebruiken. Waardoor er patronen konden worden herkend, die hielpen om onder meer het het uitzicht van de elementen, hun smelpunt, hun atomische massa, dichtheid, oxide en chloride formules te bepalen.


Zo werden er nog heel wat aanvullingen gedaan eer er tot de huidige vorm werd gekomen. Dat niet langer per atomisch nummer maar per atomische massa ingedeeld wordt. Zodat elementen beter in groepen, families en perioden zouden passen.

Tot wetenschappers recentelijk overeen zijn gekomen om de tabel accurater te maken door een bereik te noteren in plaats van een statisch getal. Dit zorgt voor een betere weergave van hoe de elementen in de natuur bestaan. De wijzigingen zullen in 2011, dat door de VN tot het internationale jaar van de chemie is uitgeroepen, in voegen treden.Hetgeen, net zoals bij de herindeling van Pluto, tot heel wat wijzigingen kan leiden. Zoals bijvoorbeeld voor deze glazen, spelkaarten of uitspraken in de reeks "The Big Bang Theory".

Of indien het parodie lied "The Elements" van Tom Lehrer ooit geupdate zou worden. Waarvan Daniel Radcliffe in "The Graham Norton Show" een goede illustratie gaf. (via wikipedia, answers, cnnurlesque en meta-synthesis)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris