27 november 2009Danzij het "internet archief" kunnen we een beeld van een San Francisco hoofdstraat terugzien die in 1905 opgenomen is. Ondertussen meer dan 100 jaar later zijn de verschillen tussen de "Market Street" toch wel erg ingrijpend.

Zo is onder andere de straat opgedeeld geworden in zones vanwege de toenemende snelheid van sommige vervoersmiddelen.  Ook de verhoudingen tussen openbare vervoer, voetgangers en dierlijk aangedreven vervoermiddelen drastisch verschoven naar de op fossiele brandstof rijdende wagens.

Waardoor ook heel nieuwe regels moesten bedacht worden om het verkeer veilig te houden.  Uit die periode stamt dan ook de Engelse term "jaywalking".  Dat een samenstelling is van "jay" en "walking" dat verwijst naar een onervaren persoon die de weg wil oversteken.  Al zou  de herkomst van het woord volgens de volksetymologie afkomstig zijn van mensen die in een J route zouden wandelen.  (via)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris