23 november 2009 Dat er vroeger stoomboten werden gemaakt lijkt dankzij liedjes over Sinterklaas in ons collectief geheugen gegrift te zijn. Maar voordat wagens op fosiele brandstof gingen rijden waren er eerst nog de stoomwagens.

Waarvoor er reeds In de 17e eeuw pogingen werden ondernomen om er één te kunnen bouwen.  Maar pas in het begin van de volgende eeuw zal men hier in slagen dankzij de hoge druk motoren.   Om nog een eeuw later als een model dat ook voor personen vervoer bruikbaar zou zijn te zien ontwikkeld worden.In het Franse Le Mans werden er zo tussen 1873 en 1883 een aantal wagens gebouwd die van 6 tot 12 mensen kon vervoeren aan een snelheid van 60 km/u.  In 1906 wisten deze zelfs een record snelheid van 203 km/u te bereiken.

Maar verloor aan populariteit wanneer de wagens met een interne verbrandingsmotor een elektrische starter kregen die de noodzaak voor het risicovolle handmatig aanzwengelen van de wagens wegnam.  Iets dat samenviel met het begin van de assemblage lijn voor massaproductie.  Een uitvinding van Henry Ford die hierdoor heel wat goedkoper kon gaan fabriceren.

Dankzij de eerste oliecrisis kreeg dit echter een tweede leven in een project in 1974 van de autobouwer SAAB.   En dat zij niet de enige geïnteresseerden waren bewees Volkswagen door in 1996 een techniek te ontwikkelen waardoor je geen open vlam meer nodig hebt en binnen de 30 seconden kon starten.  Een serieuze verbetering ten opzichte van vroeger.En dat het steeds beter kan werd enkele maanden geleden, op 25 augustus 2009, bewezen.  Door het oude record voor stoomwagens te doen sneuvelen en het op 225 km/u te zetten.

Of we in de toekomst nog meer van dit soort wagens op de weg mogen verwachten zal afwachten worden.  Al zal het belang van water in deze evoluties van toenemend belang worden.  Denk bijvoorbeeld maar aan de brandstofcellen die op waterstof werken.Een aandrijving waar ook het skateboard chasis van de Hy-wire concept wagen gebruik van maakt.  Met de mogelijkheid om je wagen meerdere vormen aan te meten en je stuur door een joystick of computermuis te vervangen.  Want als je geen motor of fosiele brandstof meer nodig hebt worden de mogelijkheden om iets aan de wagen te veranderen erg indrukwekkend.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris