04 november 2008

Het wetsvoorstel van de Franse minister van Cultuur (Christine Albanel) rond de bestraffing van het herhaaldelijk betrapte downloaders van illegale software, is door de lokale Senaat verworpen.  Omdat deze het oneens is met de zwaarste straf die het voorstel oplegt, namelijk het ontzeggen van de toegang tot het internet.

In haar argumentatie haalt ze hierbij aan dat dit de gelijkheid tussen de mensen zou gaan verbreken.   Maar dat dit bovendien ook erg problematische gevolgen kan hebben voor alle andere diensten die via dit mediuum lopen, zoals de telefoon bijvoorbeeld.Ook de Europese Commissie volgt deze zaak op en heeft de Franse overheid al laten weten dat er van deze vorm van sanctioneren geen sprake kan zijn. Omdat ze de Europese conventie van de rechten van de mens overtreden.

Het lijkt mij alvast een erg goede zaak dat men hier erg voorzichtig mee omspringt. Want het internet krijgt een steeds belangrijker wordend aandeel in ons leven.  Het zou dan ook bijzonder onbezonnen zijn om hier mensen volledig van te gaan afsluiten.

via

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris