29 juli 2008

... bied je een eenvoudige manier om groepsgesprekken te organiseren.  De werking ervan lijkt erg op die van IRC (internet relay chat).  Maar dan heel wat gebruiksvriendelijker en zonder dat je ook maar enige software hoeft te installeren.

Hierdoor kan je op een vlotte manier een vergadering houden voor een grote groep mensen, zonder dat er al teveel voorbereiding voor nodig is.  In kleinere groepen kan een gewone chat client zoals MSN/WLM, gTalk, ICQ gebruikt worden.  Zeker als je vaak met dezelfde mensen communiceert, want dan hoef je ze niet steeds opnieuw uit te nodigen.

Misschien kan men op termijn zoiets opzetten voor de communicatie tussen "bibnet" en de bibliotheken onderling.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris