05 maart 2013De Van Allen gordels werden voor het eerst in 1958 waargenomen. Tot voor kort werd er aangenomen dat er slechts twee zulke gordels waren. Dankzij recente overlappende metingen blijkt er echter een derde radiatie gordel te bestaan.

Dit is van belang voor het gebruik van meetinstrumenten en de resultaten die zij produceren. De extra hoeveelheid bescherming die satellieten vergen om er beter tegen bestand te zijn en een langere levensduur te hebben. Waardoor er meer behuizing de ruimte moet worden ingeschoten en het kostenplaatje heel wat duurder uitkomt.

Ook voor astronauten is deze ontdekking van belang. Ondermeer voor het maken van ruimtewandelingen  Daarom zal het in de nabije toekomst van belang zijn om deze meer fluctuerende gordel beter te observeren. Zodat acties kunnen ondernomen worden wanneer de activiteit in deze gordel in hevigheid het zwakste is. (via nasa)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris