15 januari 2013


Dat berekeningen niet altijd op dezelfde wijze gebeuren, haalde ik eerder al aan met een manier om dit op je vingers te doen.

Een andere methode, die Japanse schoolkinderen wordt aangeleerd, is om berekeningen te maken door lijnen te trekken en de raakvlakken te tellen.

Door de lijnen schuins, in hashtag vorm, te trekken om het groeperen vlotter te laten verlopen. Waarbij de cijfers van het eerste getal parallel met mekaar getrokken worden. Net als voor het tweede getal, maar dan haaks op de eerder getrokken lijnen.

Hierdoor krijg je meerdere raakvlakken die je van links naar rechts samentelt. Waarbij je de raakvlakken die onder mekaar staan samentelt.

Hetgeen in dit geval op links (3), midden (4+6) en rechts (8) uitkomt. Als je die resultaten bij mekaar zet, en de één van de middenste 10 overdraagt, krijg je het resultaat (408) van de berekening. Hoe groter de getallen, hoe meer groepen aan raakvlakken er zullen zijn. Meer toelichting daarover kan je hier, hier of in het onderstaande filmpje terugvinden. (via geeks are sexy met aangepaste afbeelding)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris