10 januari 2011


Als er over het op de vingers tellen gesproken wordt ga je systematisch aan de huidige variant denken. Maar dat is niet steeds de enige manier waarop er tot tien kon geteld worden.De handen zijn dan ook het vroegste hulpmiddel van de mens om te tellen. Zo kon men vroeger zelfs al vlot tot tien tellen met slechts één hand.


Waar nog tal van variaties werden op uitgevonden. Zoals het tot 31 tellen op één en tot 1023 met twee handen. Door je vingers een binaire invulling mee te geven.


Ook voor het vermenigvuldigingen bestaat er een techniek om zonder rekenmachine of het van buiten leren van de tafels van vermenigvulding door het leven te gaan. Hoe dit juist in zijn werk gaat heb ik hieronder in enkele stappen uitgeschreven.
  1. het eerste getal min één hand, 8-5=3
  2. het tweede getal min één hand, 9-5=4
  3. tel beide getallen op, 3+4
  4. vermenigvuldig dat resultaat met twee handen, (3+4)x(5+5)
  5. plus de som de vermenigvuldiging van stap 6 en 7, +(2x1)
  6. het verschil van het eerste getal met twee handen, 10-8=2
  7. het verschil van het eerste getal met twee handen, 10-9=1
  8. hetgeen dus op ((3+4)x10)+(2x1) = (7x10)+2 = 72 uitkomt
Iets dat je ook met getallen groter dan tien kan doen. Bijvoorbeeld 11x12 = ((6+7)x 10)+(-1x-2) = (13x10)+2 = 132 (via gallimafrykeithwiley, motivate maths en afbeelding)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris