23 maart 2011


Blinky is een kortfilm van Ruairi Robinson. Over een jongen die voor zijn verjaardag een robotisch speelvriendje krijgt. Zodat hij steeds iemanand heeft om mee te spelen, maar ook om zijn ruziende ouders te doen vergeten. Tot wanneer de jongen de robot beu wordt ...

Een verhaal dat uiteindelijk de drie wetten van de robotica niet echt zal opvolgen. Die door de science fiction schrijver Isaac Asimov reeds in 1942 geïntroduceerd werden. In het kortverhaal "Runaround", ook al kwamen ze daarvoor ook al gedeeltelijk in eerdere verhalingen aan bod. Met de bedoeling om het stramien aan verhalen dat in de lijn van het Frankenstein verhaal liepen te doorbreken.

0e Wet : Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn nalatigheid.
1e Wet : Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
2e Wet : Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden,
behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
3e Wet : Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Hoewel het over drie regels gaat is er achteraf nog een extra wet bijgeschreven. Maar omdat deze als belangrijker dan de eerste werd aanschouwd werd dit de nulde wet en kwam het voorlopige eindtotaal op vier te staan. Een aantal regels die zowat tot de vaste standaard zijn uitgegroeid wanneer er over robots gesproken wordt. Zeker nu artificiële intelligentie steeds dichterbij lijkt te komen. (via Wikipedia)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris