21 juli 2010"Internet Killed The Video Star" van "The Limousines" uit hun album "Get Sharp" zinspeelt op het bekende "Video Killed The Radio Star" van "The Buggles". Dat in 1979 de gouden tijd van de radio omschreef door te beschrijven hoe de carrière van een zanger wordt ingekort door de televisie.

Iets dat zich zo'n dertig jaar later kan worden aangepast door het internet.  Aangezien er met "video star" voornamelijk naar de televisie werd verwezen.   En internet ondertussen steeds meer een vergaarbak voor tal van oude en nieuwe media is aan het worden.  Ook al mag de zanger Prince daar het tegenovergestelde van denken.  (via)

The internet's like MTV. At one time MTV was hip and suddenly it became outdated. Anyway, all these computers and digital gadgets are no good. They just fill your head with numbers and that can't be good for you.


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris