30 november 2009

Soms moet je links gaan rijden en soms weer rechts, maar hoe is dit juist ontstaan?

Tot in 1700 werden de wegen voornamelijk langs de linkerkant began.  Een gevolg van de rechtshandigheid van mekaar bestrijdende kampen. Die op deze manier vlotter konden toeslaan. Al werd dit voor steekspelen wel langs de rechterkant gedaan vanwege de rechtshandigheid en omdat het schild anders niet zoveel verdedigende waarde meer zou hebben.

Een gewoonte die bij de Franse revolutie echter ging veranderen.  Omdat heel wat gebruiken toen werden herbekeken.  Al was de uiteindelijke motiverende factor om dit over het door Napoleon veroverde vasteland te verspreiden het feit dat hijzelf linkshandig was en daar dus meer baat bij had om zich zo beter te kunnen verdedigen tegen mogelijke belagers.

Waardoor er zowel een links als een rechts systeem ontstond dat je afhankelijk van het Britse (links) of Franse (rechts) Rijk in de andere richting stuurde.

Het keerpunt kwam er echter in Amerika waar de Engelse invloedsfeer door de aanwezigheid van Franse, Spaanse, Portugese en Nederlandse kolonies niet even sterk was als in andere gebieden.  Daardoor geraakt dit gebruik niet zo verankerd als op andere plaatsen en werd het tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidstrijd afgevoerd om zich te kunnen distansieren van de toenmalige overheerser en zijn gebruiken.

Heel wat later groeide deze Verenigde Staten uit tot één van de grootste automobielbouwers met wagens die bedoeld waren om rechts mee te rijden. Hetgeen heel wat landen noodgedwongen ging gaan verplichten om dit systeem over te nemen.


De kans dat het VK zelf ook nog gaat veranderen van rijrichting lijkt wel erg klein vanwege de grote kost die alle aanpassingen met zich zou meebrengen. Hierdoor zal Zweden in 1967 wellicht het laatste Europese land zijn geweest die de omslag maakte.

Al lijkt de huidige financiële crisis mogelijk wel een opportuniteit te presenteren om dit alsnog te gaan aanpassen. Want zo’n werken zouden heel wat jobs kunnen creëeren en een uitgelezen kans bieden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

Maar de omgekeerde beweging bestaat ook, zo ging het eiland Samoa vanaf september van dit jaar links gaan rijden. De reden hiervoor is dat ze zo gemakkelijker overweg zullen kunnen met wagens die van relatief dichterbij gelegen gebieden moeten komen, zoals Japan en Nieuw-Zeeland. Wat ook meteen de totale kostprijs weet te drukken. (via)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris