06 oktober 2009Nu on-line diensten zich hebben bewezen als levensvatbare alternatieven, komt ook MicroSoft Office met een vrij te gebruiken web versie van haar product.  Een stap die ironisch genoeg weer een drempel wegneemt voor het gebruik van linux op de werkvloer.  Waarbij vaak de vertrouwdheid met het office pakket het gebruik van open alternatieven in de weg stond.

Ik ben alvast benieuwd om te zien of je er ook gebruik kan maken van de toestencombinatie "ctrl spacebar" terwijl je op paste klikt om de tekst zonder opmaak te kleven.  Of misschien kan je dat in die omgeving zelf als standaard instelling aangeven, want macro's zijn hiervoor ook maar oplapmiddelen.

Het lijkt er dus op dat naast het gebruiken van tweede gsm voor je werk verkeer, nu ook aparte accounts voor het gebruiken van on-line diensten de norm gaan worden. Waardoor de noodzaak van verzamel of verenigingsdiensten zoals openIDPageOnce, Google Sync, Mozilla Weave en andere soortgelijke van steeds groter belang gaan worden. (via)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris