22 augustus 2009Peter Caliesen is een kunstenaar die kunst maakt door A4 papieren te besnijden, zodat je er herkenbare vormen kan in terugvinden.  Nieuwe inspiratie voor workshops die voor bijzonder originele decoraties kunnen zorgen.  En beslist eenvoudiger te besnijden zal zijn dan, zoals reeds eerder aangehaald, bij boeken.  (via LC)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris