08 februari 2009


Toen ik recentelijk in het gemeentehuis was kwam ik achter een hoekje een informatiebundel tegen.  Die de naam belgopocket droeg en allerlei informatie bundelt over de verschillende federale diensten.

Met antwoorden op vragen over gezondheid, sociale zekerheid, werkgelegenheid, huisvesting, mobiliteit, familie, leefmilieu, consumentenbescherming, justitie, pensioen, fiscaliteit, burgerschap en democratie.

De bedoeling van deze boekjes is om zo ook de mensen die geen toegang hebben tot het internet te bereiken.  Al kende ik dit initiatief van Kanselarij van de Eerste Minister voor het zien van dit boekje niet.  Hetgeen mij doet vermoeden dat er veel te snel wordt vanuit gegaan dat wanneer men iets on-line zet, het onmiddellijk door iedereen gekend is.

Misschien ligt hier wel een toekomstige invulling voor het digitale luik van de openbare bibliotheken.  Zodat deze ook voluit hun informerende rol kunnen uitspelen binnen de overheidsstructuur.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris