27 december 2008

Een onderzoek in de VS toont aan dat het merendeel van de ondervraagden niet meer zonder internet kan. Met als voornaamste redenen dat het noodzakelijk instrument is in het huidige economische klimaat waarmee je kan besparen en je leven kan verbeteren.

Net daarom is het niet verbazingwekkend dat, er volgens een ander onderzoek, het internet er populairder is geworden dan kranten voor het verkrijgen van nieuws.  Net zoals dat ervoor al voor allerlei andere activiteiten alternatieven is gaan aanbieden.

Waarbij je bovendien heel wat meer extra mogelijkheden krijgt.  In de toekomst zou het dan ook niet ondenkbaar zijn dat alles via het internet terug te vinden zal zijn.  Dat als ultiem medium overal gratis raadpleegbaar zou gemaakt kunnen worden.

Net zoals het je vrij staat om door een radio te plaatsen zenders te ontvangen.  Met het verschil dat zoiets op allerlei manieren kan uitgebouwd worden.  Zo zou er van een basis aanbod kunnen zijn waarbij je mits een abonnement een ruimer aanbod krijgt.

Qua promotie voor de digitale kennismaatschappij zou zoiets wel kunnen tellen. Maar het wordt afwachten wat de toekomst brengt.


Deze onderzoeken geven dan ook duidelijk aan dat dit medium binnen de bibliotheken heel wat meer aandacht verdiend.  Zo zou een organisatie die je helpt om bij te blijven door het helpen dichten van de digitale kloof, maar ook door het opvolgen van de ontwikkelingen op het web, bijzonder handig kunnen zijn voor de gebruikers.

Want hoewel er een fractie van de mensen goed mee weet om te gaan is dat nog slechts een kleine minderheid ten opzichte van het totale plaatje.  Ik ben dan ook erg benieuwd naar wat bibnet hiervoor plant.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris