08 december 2008


Afgelopen vrijdag kon je in het KVS terecht om de plannen van LOCUS, de opvolger van oa. het VCOB, te horen te krijgen.  Er werd een brede uiteenzetting gegeven van hoe de vele verschillende culturele actoren beter op mekaar afgestemd kunnen worden en hoe men dit juist ging aanpakken.

Dit moment werd tegelijkertijd ook nuttig gebruikt om de deelnemers uit de verschillende betrokken gebieden via een stembakje te peilen naar hun meningen over enkele voorgedragen stellingen.  Waarop het publiek in de zaal ook meteen het resultaat te zien kreeg.

Aan de hand van deze feedback zal de organisatie analyseren hoe ze het best tegemoed kan schieten bij deze nieuwe formule.  Zo had één van de gestelde vragen betrekking op hoe en waar LOCUS het best haar accenten kon leggen.

De bedoeling van de nieuwe organisatie is om openbare bibliotheken, gemeenschapcentra en cultuurcentra te stimuleren en te helpen bij het nauwer samenwerken   Iets dat de volgende legislatuur ook duidelijker zal worden door een integraal cultuurbeleidsplan die deze nauwere samenwerking aantoont.

Waarvoor drie verschillende groepen ondersteuning zullen aanbieden, namelijk voor ...

"Lokaal Cultuurbeleid, biedt ondersteuning bij voorwaardenscheppende aspecten zoals cultuurbeleidsplanning, management, regelgeving en participatie.

Publiekswerking, spits zich toe op thema's als aanbod, spreding, educatie, publiekswerking, de relatie met het onderwijs, enz.

Cultuur en Samenleving, kan beschouwd worden als een laboratorium waar thema's geëxploreerd worden als gemeenschapsvorming, interculturalisering, openbaar domein ...Hier worden projecten opgezet en instrumenten ontwikkeld die op termijn kunnen doorschuiven naar een van de twee grotere teams."

Hierbij zal er worden verder gebouwd op de reeds uitgewerkte concepten, zoals de bibliotheekweek en "het leven van a tot z".  Maar er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden om met de andere aanwezige lokale actoren te gaan samenwerken.  En om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zullen ook de verschillende gemeentelijke beleidsplannen (jeugd- , sociaal- en communicatie) op mekaar afgestemd worden.

Meer informatie kan je vanaf 5 januari 2009 op de nieuwe site van de LOCUS vzw terugvinden.  In afwachting hiervan kan je ook steeds via "het steunpunt in verandering" meer informatie over LOCUS en Bibnet krijgen.

Dat laatste is het nieuwe digitale luik van oa. het VCOB, waaruit alle digitale acties zullen worden opgezet.  Maar hier zal ik het later wat uitgebreider over hebben.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris