26 november 2008

Vier studenten van de Vancouver Film school maakten voor hun eindproject een kortfilmpje.   Het filmpje zelf gaat over de rol van het bloggen in Iran.

Het filmpje toont hoe vele Iraniers via hun internet hun vrijheid van meningsuiting kunnen laten gelden.  Iets dat ze door het huidige regime buiten de digitale leefwereld onmogelijk maakt.Niet alleen krijgt het internet een steeds belangrrijkere rol, het is ook uitgegroeid tot de spreekbuis van de komende generaties.  Waarbij je met het verschil van traditionele media zoals kranten, tijdschriften, radio en televisie, wel altijd terecht kan.

Een mooi voorbeeld hiervan is hoe Obama gedurende zijn campagne hiervan gebruik wist te maken.  Maar dat is uiteraard niet het enige voorbeeld, denk maar aan het nieuws uit Birma tijdens de opstand of het nieuws over de repressie in China.

Het zou naar mijn mening dan ook geen slecht idee zijn om het recht tot ongefilterd internet te gaan inschrijven bij de universele rechten van de mens, aangezien dit de mogelijkheid tot het uitvoeren van deze rechten bied.  Zonder dat je daarvoor met de gevolgen moet opgezadeld zitten van hoe je lokale autoritaire regime hiermee omgaat

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris