18 september 2008

Het virtuele museum voor archeologie (MAV) te Napels, is een bijzonder museum.  Het heeft namelijk geen enkel fysiek collectiestuk in huis.  In de plaats daarvan, kan je de oud Romeinse stad van Herculaneum herontdekken via een digitale opstelling.

Herculaneum was één van de steden die bijna 2000 jaar geleden onder de lava bedolven werd na een uitbarsting van de aangrenzende vulkaan, de Vesuvius.  Door deze tragische gebeurtenis heeft men echter wel de kans gekregen om een goed bewaard Romeins dorp uit die periode bloot te leggen.


Om alles dan ook zo authentiek mogelijk te blijven bewaren heeft men alles ter plaatse gelaten.  Waardoor er in het museum geen fysieke collectiestukken terug te vinden zijn, maar wel digitale weergaven.  Die de archeologische site op een veel betere manier kunnen tonen en voorstellen en schetsen dan wanneer je op de site zelf zou zijn.

Bovendien is dit ook goedkoper en gebruiksvriendelijker doordat er geen alarmsystemen of bewakingsmensen nodig zijn en er geen bordjes hoeven te staan om je te weerhouden ergens aan te komen.

Dankzij de BBC kan je via het volgende filmpje zelf zien hoe ze dit juist hebben aangepakt.  Het museum heeft alvast ook aan de nodige interactie met de bezoekers gedacht zodat je je even als archeoloog kan wanen.


Bovendien heeft men langs deze virtuele weg ook de informatie kunnen aanpassen om aangepaste uitleg te kunnen verschaffen aan kinderen en volwassenen.  Net zoals welke taal je juist machtig bent. 

Het mooie hieraan is dat dit automatisch geregeld wordt aan de hand van bepaalde tags die je bij het binnen komen meekrijgt.  Zodat de meer dan 70 multimedia installaties optimaal ingezet kunnen worden.

Een mooi staaltje van hoe de digitale wereld je kan helpen om de fysieke beter te leren begrijpen en te bewaren voor de komende generaties.


Gevonden via de BBC en LifeInItaly

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris