01 februari 2010Nu de huidige demecratische vorm zijn grenzen lijkt bereikt te hebben is het wel is interessant om terug te kijken, naar hoe de dingen vroeger al niet hervormd werden..

Magna Carta Libertatum of het grote charter der vrijheden is een Engelse charter uit 1215 die de mensen bepaalde rechten geeft.  Zoals onder meer het recht op rechtspraak en het recht op Habeas Corpus (wettelijk protest tegen onrechtmatige gevangenschap).

Het was het eerste document dat door een groep onderdanen werd opgedrongen in een poging om de machten van  de vorst in te perken en hun eigen privileges te vrijwaren.  Hetgeen een reactie was op een in 1100 door de vorst opgemaakte document.  Waarin hij vrijwillig de eigen macht in een wettelijke kader had laten optekenen.

Hiermee werd de weg naar het staatsrecht geopend.  En krijgt in de latere middeleeuwen nog heel wat toevoegingen die de basis voor het hele Engelse rechtssysteem gingen vormen.  Wat dan weer heel wat andere landen ging beïnvloeden voor hun eigen regelgeving.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris