05 november 2009

Net zoals vorig jaar, maak ik van de Engelse Guy Fawkes dag gebruik om even stil te staan bij de huidige politieke gang van zaken.  Omdat je toch minstens één keer moet kunnen stilstaan bij wat je door je stemgedrag teweegbrengt.Zo kunnen ze op de het ministerie van justitie dit jaar een aardig mondje meespreken over allerhande ontsnappingen.  Moeten de mensen die een aavraag doen om naar hier te imigreren nog steeds 6 jaar wachten, net zolang (of zelfs langer) tot een rechtzaak voor kan komen.  Om nog maar te zwijgen over het eeuwige gepalaver over bevoegdheden, postjes en het doorschuiven van problemen.

Maar toch worden er bij justitie geen extra mensen aangeworven om die achterstand weg te werken.  Net als voor de migratie stroom waarbij je de kandidaten pas op het grondgebied zou kunnen toelaten wanneer deze aan alle vereisten voldoen zodat er niet nodeloos menselijke drama's hoeven plaats te vinden.  En zouden de gewesten, die nu toch al jaren bezig zijn met het overhevelen van bevoegdheden, er maar niet beter onmiddellijk een confederale staat van maken?!


Enkele voorstellen :
  • Ontkoppel de mate van rechtspraak met de hoeveelheid geld je eraan kan besteden.
  • Geef één overheidsdienst de taak mee om een systeem uit te bouwen die alle overheid informatie tussen de vele verschillende overheidsniveau's en diensten kan delen.  Het zou een pak geld, frustratie en nutteloos geloop kunnen besparen.
  • Organiseer rechtstreekse minister verkiezingen, waarbij elke partij zijn kandidaten naar voren kan schuiven.  Die voor de verkiezingen een door selor uitgeschreven examen voor de desbetreffende functie moeten gaan afleggen, zodat ze kunnen aantonen dat ze wel degelijk (voldoende) bekwaam zijn om die job uit te oefenen.
  • Elke kandidaat mag zich maar voor één lijst opgeven.
  • Stem het rookverbod af op andere Europese landen en maak er een totaal rookverbod van zonder uitzonderingen.  En verbied het roken in openbare ruimtes ... zelfs als ze niet overdekt zijn.
  • Bij het geven van geld aan ontwikkelingshulp moet een fractie van dat geld gebruikt worden om de uitgave van dat geld ter plaatse te controleren.  Anders blijkt dat weer telkens in een zwart gat te verdwijnen, denk maar aan de door ons gesponserde Afghaanse villa's en vele soortgelijke gevallen.
  • Introduceer de betaalstakingen bij de NMBS, naar het goede voorbeeld van De Lijn, zodat het de directie raakt en niet de gebruikers.
  • Durf al is wat vaker buiten de eigen grenzen te gaan kijken naar hoe de dingen elders gedaan worden.
  • Richt een externe audit dienst op, die volledig politiek onafhankelijk is en de voor een grotere responsabilisering zou kunnen zorgen.
  • Stop met te spreken over de kennismaatschappij en leer ze ook te gebruiken.  Door bijvoorbeeld de digitale handtekening op te waarderen, zeker als het gaat om een verdrag over klimaatopwarming te ondertekenen waarvoor elke Europese regeringsleider in zijn vliegtuig stapt om zijn handtekening onder een stukje papier te gaan zetten.

Gelukkig hebben we nog de Europese overheid en de lokale bevolking die kunnen helpen om het roer in de goede richting te houden of te brengen.  Al zou dat misschien niet zo vaak nodig zijn indien er op een meer serene manier over de inhoud/oplossingen zou kunnen gesproken worden.   Maar dat heb je zelf gedeeltelijk in de hand.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris