23 oktober 2008

Via het zen moment van "The Daily Show" van dinsdag de 21ste zag ik een nogal merkwaardig nieuwsbericht. Er werd namelijk getoond hoe je voor de komende Amerikaanse verkiezingen ook via een drive-in systeem zal kunnen gaan stemmen.


De bedoeling hierbij is om zoveel mogelijk stemgerechtigde mensen naar de stembus te krijgen en dit bovendien voor de vierde november. Met de bedoeling dat het op de dag zelf heel wat vlotter zou gaan. Want de verwachtingen voor de opkomst zullen naar alle waarschijnlijkheid een record niveau behalen.

Ter vergelijking, in 2004 kwamen er 330 000 stembiljetten binnen per post en dit jaar is dat zo goed als verdubbeld tot 600 000 exemplaren.


Langs de ééne kant is het beslist geen slecht idee om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het democratisch proces en het stemmen wat te spreiden. Het bied zelfs ook voordelen voor mensen die moeilijk te been zijn.

Maar het zorgt ook voor de versterking van het stereotiepe beeld dat we over de jaren heen van Amerika zijn gaan krijgen. Waaronder de gewoonte dat ze overal met de wagen naartoe moeten kunnen gaan., een gewoonte die je met de met de huidige prijzen toch zou verwachten te zien veranderen.

Ook al zijn ze volop bezig met het uitbouwen van de exploitatie uit eigen bodem.  Wat door de globalisering en het speculeren op vraag en aanbod de prijs niet zal laten zakken, desondanks de nabijheid tot de grondstoffen.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris