15 oktober 2008

Vandaag houden alle deelnemende bloggers een actiedag rond het thema armoede.  De bedoeling is om hiermee voor meer bewustzijn hierrond te ijveren en mogelijke acties te promoten.

Een discussie die alvast een begin kan zijn voor de werelddag tegen armoede op 17 oktober.  Het thema is trouwens brandend actueel als je ziet wat de financiële krisis zoal niet heeft aangericht in de Verenigde Staten en wellicht ook in IJsland.

Eén van de gevolgen van armoede in een informatiemaatschappij is dat de mensen hierdoor meestal niet meer meekunnen met hun tijd.

Iets waar bibliotheken bij kunnen helpen door het verlenen van de toegang werkingsmiddelen en de benodigde kennis om ze te kunnen bedienen.  Al kunnen de gevraagde financiële bijdragen hiervoor zelfs al te hoog zijn.

Iets waarbij een samenwerking met het OCMW kan helpen om het voor deze groep helemal kostenloos te maken.

Ook met de VDAB zou er kunnen samengewerkt worden om de opleidingen te organiseren en er de middelen centraal voor in de bib op te stellen, om ze vervolgens op afgesproken momenten te reserveren voor dit gebruik.

Daar je zo samen deze doelgroep beter kan gaan helpen, maar ook omdat de uren dat de bibliotheken open zijn doorgaans aangepaster zijn dan die van de andere instellingen.

Maar je zorgt er zo ook voor dat je kan meehelpen om de universele mensenrechten te helpen verwezenlijken.Namelijk : "Artikel 19 - Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.".

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris