17 juni 2014


In de Ted sessie "Why is 'X' the unknown?" legt Terry Moore uit waarom er om het onbekende aan te duiden een X gebruikt wordt in algebra. Een verhaal dat zijn oorzaak kent in zijn vertaling.

Algebra komt namelijk van het Arabische voor "al-jebra". Waarin de term vertaald kon worden als "het systeem voor de combinatie van uiteenlopende onderdelen".

Dat, toen het in de 11de en 12de eeuw naar Spanje kwam, op een grote interesse kon rekenen. Het vertalen zorgde echter voor problemen. Niet alles kon even vlot vertaald worden.

De letters met een "sh" klank bleken geen equivalent te kennen. Zulke klanken werden daarom door die met een "ck" geluid vervangen. In het klassieke Grieks zorgde dat er ervoor dat de letter Kai gebruikt werd.

Een schrijfwijze dat erg op een X leek en daarom, bij zijn vertaling naar het Latijn, ook als dusdanig neergepend werd. Iets dat tot op vandaag onveranderd is gebleven.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris