18 juni 2014


Onderzoekers die de communicatie tussen planten hebben bestuurd hebben diverse vormen waargenomen. Zoals het vrijgeven van moleculen om andere planten te waarschuwen, insecten af te houden en aan te trekken.

Bij een aanval van bladluizen kan de plant gebruik maken van zijn chemisch arsenaal om hen af te houden. Deze aanpassingen trekken ondertussen ook hun natuurlijke vijand, de parasitaire wesp, aan. Die de bladluizen uitschakelt door ze als broedkast voor hun larven te gebruiken.

Een actie die ook naburige planten, die via de fungus in de wortels met mekaar verbonden zijn, ondernemen. Uit onderzoek bleek namelijk dat bovengronds afgedekte planten die onderling verbonden waren via de Mycorrhiza fungus preventieve maatregelen namen zodra hun buren werden aangetast. Planten die niet verbonden waren met het netwerk ondernamen geen stappen.

Bij de wisselwerking tussen plant en fungus worden er, volgens de onderzoekers, door de plant fotosynthese producten afgestaan aan de fungus in ruil voor het effici├źnt verzenden van die signalen. (via)
Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris