20 april 2014

Naar aanleiding van pasen ben ik nagegaan wat de herkomst van de feestdag is. Een uitleg die via de etymologie van de benaming kan worden teruggevonden.

Het is namelijk afkomstig van Eostre of Ostara. Een Germaanse godin die tijdens de maand april gevierd werd. Ze stond vermoedelijk voor vruchtbaarheid, de opkomst van de lente en het vervroegde ochtendgloren.

Een naam die in verschillende talen verwijst naar ondermeer het woord "oosten". Hetgeen nog het duidelijkst te horen is in het Engelse "easter". Terwijl het Latijnse "auster" dan weer verwijst naar het "zuiden".

Allemaal verwijzingen naar een vroeger opkomende of frequenter schijnende zon. Waarmee de zomerwende en dus de terugkeer naar langere dagen gevierd wordt. Net als kerstmis vroeger de winterwende inluide.


De traditie om dit te vieren werd, zoals voor kerstmis, door de Christenen overgenomen en aangepast om de verrijzenis van Jezus te herdenken. Iets dat ook gebeurde met een gewoonte uit de oudheid waarbij gekleurde struisvogeleieren in de graven geplaatst werden.

Het inspireerde de eerste Christenen uit Mesopotamiƫ om eieren rood te schilderen. Om zo het bloed van de kruisiging te mimieken. Na enkele eeuwen werd dit als gezonde voeding ter herdenking aangeprezen. Om uiteindelijk te evolueren als een beloning na het vasten of als geverfde versiering.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris