13 januari 2014

Onderzoekers aan de "Stony Brook University" hebben een computermodel ontwikkeld dat het succes van een boek kan voorspellen. Omdat er, volgens hen, binnen hetzelfde genre verschillende taalkundige patronen gedeeld worden door succesvolle literatuur. Aan de hand daarvan kan er een model gebouwd worden dat tot 84% accuraat is in het voorspellen.

Om dit na te gaan hebben ze gebruik gemaakt van een test pool waarin de werken uit het Gutenberg project (meer dan 42 000 vrij beschikbare werken), de "Amazon Sales" en bepaalde literaire prijzen zaten.

Daaruit bleek dat veel denkende werkwoorden zoals "remember" of "recognize" succesvoller bleken dan emotionele of actie gerichte werkwoorden zoals "jump", "shout" of "cry". Net als werken met minder werkwoorden, maar meer naamwoorden en adjectieven.

De grote verassing was dat hoe moeilijker de leesbaarheid, hoe groter de kans op succes. Iets dat mogelijk deels verklaard kan worden door het specifiekere woordgebruik dat vereist is om complexe materies uit te leggen. (via, met)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris