05 november 2013


In een totalitaire propaganda wereld die van bovenuit geregeerd wordt, is een meisje misschien de sparkel zijn die revolutie tegen het moederland in gang zet.

De kortfilm doet beroep op de stereotypische karakters en motieven uit de propaganda kunst van de jaren 1920 en 1930. Zoals het onschuldige kind dat nood heeft aan de bescherming van een heroische soldaat, de welwillende heerser en de patriotische werker.

Die allemaal werken voor en leven in een hen koesterende moederstaat. in 'motherland' is deze onderliggende boodschap omgedraaid om de onderliggende verschrikkelijke waarheid achter de propaganda weer te geven.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris