30 april 2012


In 1880 zochten de liberalen in de Nederlandse regering naar een manier om de nationale eenheid te promoten. De monarchie was echter onpopulair en de vieringen van de verjaardag van koning William III hielpen daar niet bij.

Tot J. W. R. Gerlach, een editeur van het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad, het voorstel lanceerde om de verjaardag van de wel populaire prinses Welhelmina te vieren. Hetgeen pas vijf jaar later, op 31 augustus, ook effectief voor het eerst gebeurde in Utrecht.

Een dag die zeker bij kinderen erg aansloeg omdat die dag samenviel met de laatste dag van de zomervakantie. Tal van andere gemeenten volgden voor de komende vieringen dan ook dit voorbeeld.

Bij het overlijden van haar vader (1890) veranderde haar titel van prinses naar koningin en werd haar moeder de regent tot haar achttiende verjaardag. Waardoor de naam van de feestdag mee veranderde van prinsessendag naar Koninginnedag. In de acht jaar (1898) voordat ze meerderjarig werd was de populariteit van de feestdag nog verder gegroeid en werd haar kroning hiervoor met een week uitgesteld.

Elf jaar later (1909) trouwde Welhelmina, maar bleef ze de eerste acht jaar zonder kinderen. Waardoor de vrees begon te groeien dat de kroon zou overgegaan naar een Duitse prins. Met de veronderstelling dat zijn opvoeding, opleiding en affiliaties hem ertoe zouden gebracht hebben om Nederland in de invloedsfeer van het Duitse Rijk te brengen. Ten nadele van de nationale en economische onafhankelijkheid.

Groot was dan ook de opluchting toen Juliana op 30 april 1909 werd geboren. De feestdag werd, bij haar aantreden, verplaatst naar haar verjaardag. Die tot grote blijdschap van de kinderen voor een extra dag verlof zorgde.

Toen haar oudste dochter, Beatrix, in 1966 trouwde met Klaus-Georg von Amsberg zorgde dat voor heel wat controverse door zijn Duitste nationaliteit en deelname in het Duitse leger tijdens de oorlog. Uit vrees voor demonstraties werd er beslist dat het hele centrum werd opengesteld als ruimte voor de rommelmarkt. Zodat deze de ruimte innam waar anders betogers hadden kunnen staan.

Bij de troonsbestijging van Beatrix behield ze de datum ter herdenking aan haar moeder. Maar ook omdat haar eigen verjaardagsdatum, 31 januari, zich minder leent tot buitendeurse activiteiten. Ze stapte wel af van het gebruik om jaarlijks een bloemenstoet te houden. In plaats daarvan neemt zij en haar familie jaarlijks deel aan de festiviteiten in een ander dorp. Dit jaar zijn dat Rhenen en Veenendaal. (via google met wikipedia)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris