24 februari 2011


Wanneer mediums, waaronder ondermeer helderzienden vallen, iets niet kunnen zien aankomen komt grappig over. Maar het woord is eigenlijk een containerbegrip, dat allerlei soorten van paranormale gaven omvat.

Dat van het Latijnse "medium" afstamt dat "in het midden" betekent. Wellicht verwijzende naar het midden tussen de diverse dimensies. Het gaat dan ook om een persoon die, voor de normale zintuigen verborgen, informatie kan lezen door buitenzintuigelijke waarnemingen.

Die op diversie manieren kunnen aangewend worden. Hetgeen altijd handig om weten als je hier rond een thema avond zou bouwen. (via Wikipedia, Wiktionary, nerd nirvana en science blogs)

Astrale projectie : Een buitenlichaamelijke ervaring waarin een "astraal lichaam" wordt gescheiden van het fysieke lichaam.
Aura lezen : De perceptie van energie velden rondom mensen, plaatsen en dingen. Die elk hun eigen kleur hebben.
Automatisch schrijven : Schrijven dat geproduceerd werd zonder het bewuste denken.
Bilocatie : Het tegelijkertijd op twee plaatsen aanwezig zijn.
Bioveld energie heeling : Heeling door het kanaliseren van een vorm van energie.
Dood waarschuwing : Een visie van een levende persoon die vooraf gaat aan hun dood.
Gebedsgenezing : Het diagnosticeren en genezen van ziekten met behulp van religieuze toewijding.
Helderziendheid : Het zien van beelden van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen.
Helderziendheid door middel van een object : Gebruik van een item om evenementen te bekijken op een afstand of in de toekomst.
Levitatie : Het zweven door tegen de zwaartekracht in te gaan.
Mediumschap : Het communiceren met de geest van een persoon die is overleden.
Op afstand kijken : Het vanop een afstand verzamelen van informatie.
Psychische chirurgie : Verwijdering van een zieke weefsel via een incisie die onmiddellijk daarna geneest.
Psychokinese of telekinese : De manipulatie van materie, ruimte, tijd of energie.
Psychometrie : Het verkrijgen van informatie over een persoon of object, door bijvoorbeeld het handlezen.
Retrocognitie : Perceptie van gebeurtenissen uit het verleden.
Telepathie : Overdracht van gedachten of emoties, zodat deze gedeeld worden met de deelnemers die over deze mogelijkheid beschikken.
Voorkennis, voorgevoel, vooruitziende blik, precognitieve dromen, een tweede zicht : De perceptie van toekomstige gebeurtenissen nog voordat ze gebeuren.
Waarzeggerij : Via een ritueel inzicht krijgen in een situatie.
Wichelarij : De mogelijkheid om objecten te lokaliseren.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris