05 augustus 2009NuoViso maakte een documentaire over het fenomeen van de graancirckels. Waarbij er ondermeer word aangehaald dat heel wat van die vormen verband met mekaar houden en vaak een wiskundige betekenis hebben.

Iets dat deze Pi uitbeeldende cirkel wel erg mooi weet te illustreren.  Maar ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals bijvoorbeeld een antwoord op de Arecibo boodschap, de Maya kalender, een beeld uit Alice in Wonderland en een kwal zijn bewonderenswaardig.


Wie of wat ze ook moge gemaakt hebben verdient zeker een plaats in de kunst geschiedenis.  Al was het maar door de manier waarop ze bestaande concepten weten uit te drukken op een wel erg ongebruikelijke canvas.  Dat net als bij schilderijen enkel vanaf een bepaalde afstand goed kan bewonderd worden.  (via Numaga)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris