17 juni 2008


The Open Library is een initiatief van The Internet Archive. De bedoeling hierbij is dat elk ooit gepubliceerde boek een webpagina zou krijgen.

Om dit te kunnen uitwerken is er een speciale database ontworpen die deze enorme hoeveelheden aan data kan verwerken. Mensen die wensen bij te dragen aan dit project kunnen dit via de dynamische wiki interface doen.

Voorlopig staat de teller op zo'n 30 miljoen bestanden waarvan er zo'n 13,4 miljoen reeds raadpleegbaar zijn. Je kan eveneens volledige werken doorzoeken uit zo'n 230000 gescande boeken.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris