09 april 2014

 Sommige beroepen verdwijnen in de loop der jaren. Andere blijven bestaan, maar evolueren met hun tijd mee. Een mooi voorbeeld daarvan is de post. Een dienst die vanuit een heel andere optiek dan de publieke dienstverlening begon.

Zoals de Romeinse "cursus publicus" (snel) en "cursus clabularis" (trager) illustreren. Een voorloper waarbij enkel gemachtigde personen recht hebben om pakjes of berichten langs de keizerlijke dienst te verzenden.

Doorheen al die eeuwen was er wel een constante. Met name de wijze waarop de post georganiseerd was. Zo werden er verdelingslijnen uitgezet waarlangs strategisch geplaatst tussenposten ondermeer voor goed gevoede en uitgeruste paarden zorgden.

De ruiters reden dus van post tot post. Een naam die later aangewend werd om de hele dienst aan te duiden. Meer over de geschiedenis van de post kan je hier vinden. (met)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris