06 november 2013


De bouw van de Verboden Stad in China vergde, net als voor de piramides, een speciale techniek om met zo weinig mogelijk mensen per steen de bouwmaterialen naar hun bestemming te krijgen. Hoe ze dit juist deden is enkele dagen geleden vermoedelijk achterhaald door enkele ingenieurs uit China en de VS.

Die, door de verschillende mogelijke bouwmethodes te vergelijken met gekende geschiedkundige achtergrond, tot hun conclusie kwamen. Zo hielden ze rekening met de speciaal aangelegde ijswegen die om de 500 meter waterputten hadden. Net als de 123 ton zware stenen die telkens 9,5 meter lang waren en over een afstand van 70 km moesten worden verplaatst.

Uit dat onderzoek blijkt dat de frictie die het voortbewegen van de stenen zou produceren het lichtst was wanneer ze de ijsweg lichtjes onder vloeibaar water zetten. Het water werkte als een een lubricant tussen de steen en het ijs waardoor de vereiste transportkracht drastisch daalde. Want zonder warm water had je zo'n 338 man nodig en met warm water slechts 46 man. (via , met)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris