14 juli 2011

Tijdens de bestuursperiode van Lodewijk XVIe kwam Frankrijk in een grote economische crisis terecht. Vanwege de kostprijs die hun deelname aan de Amerikaanse revolutie, de vele plannen om Groot-Brittannië binnen te vallen en een onaangepast belasting systeem.

Een probleem waarrond de generale staten op 5 mei voor samenkwamen. Dankzij archaïsche protocols en het conservatisme van de nobelen die zo'n 2% van de bevolking vertegenwoordigde. Met als gevolg dat er zich een breuk voordeed tussen de verschillende vertegenwoordigde klassen. De groep die zich voornamelijk uit de middenklasse en bourgeoisie bestond verenigde zich in de nationale assemblee. Een orgaan dat de bedoeling had om een eigen grondwet te schrijven. Iets waar de koning in het begin tegen gekant was maar zich uiteindelijk verplicht zag om hun autoriteit te erkennen.

Maar voor de koning bijdraaide werd de middeleeuwse Bastille gevangenis op 14 juli 1789 bestormd. Een weergave van de koninklijke macht in het centrum van Parijs, waar ook politieke gevangen en heel wat ammunitie werd bewaard. Als herkenningsteken maakte de groep gebruik van de witte kokarde van de koning, aangevuld met het blauw en rood van de Parijse gemeenschap. Hetgeen tot de driekleurige kokardes (blauw, wit en rood) leide, een combinatie die uitgroeide tot een symbool van de revolutie en later ook van Frankrijk. (via google met wikipedia)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris