10 maart 2011


Om de berichten uit frequent terugkomende bronnen (zoals mailing lijsten, social netwerken, notificaties, bank berichten, nieuwsbrieven, ea.) te helpen sorteren kan je bij de meeste mail diensten en software filters instellen.

Waar ik zelf dankbaar gebruik van maak, om alles vlot van mekaar te kunnen onderscheiden en behandelen. Maar niet iedereen houd zich daar op dezelfde manier mee bezig. Zodat het wel al is moeilijker kan zijn om een mail terug te vinden.

Iets waarvoor Gmail vorig jaar de prioriteits inbox lanceerde. Om de nieuwe mails automatisch op zo'n manier te sorteren dat de focus op de voor jou belangrijkste lag.

Met "smart labels" doen ze daar nog een schepje bovenop. De experimentele dienst filtert en labelt je mails namelijk in enkele vaak voorkomende groepen. Met name “Bulk” voor massa mailing, nieuwsbrieven en promotionele mails, die als standaard instelling uit je inbox worden gehouden door ze automatisch te worden weggearchiveerd. In “Notifications” zullen de berichten komen die je rechtstreeks worden toegestuurd. In “Forums” komen de berichten uit groep mailings, zoals de naam al aangaf.

Als je zelf al filter regels hebt opgesteld kan je hier nog steeds gebruik van maken. Maar dan moet je dat zelf wel aangeven door de bestaande filters te editeren. Zodat deze als uitzonderingen op de "smart labels" regels gelden. Al is het wel de vraag of de experimentele dienst in zo'n geval meer kan bijdragen dan misplaatsen in vergelijking met je bestaande filters.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris