03 februari 2011

Net als het in België onlangs het geval is geworden, is GEMA in Duitsland geld gaan vragen voor het gebruik van partituren in kinderopvang, kleuter- en lagere scholen. Waarbij elk individuele kopie moet worden gemeld.

Als reactie hierop kwam de Piratenpartij met het idee om een liedjesboek met werken uit het publieke domein uit te werken. Iets waar ze al eerder ervaring in hadden door het maken van een combinatie aan soortgelijke kerstliederen. Met de bedoeling dat de inhoud wel vrij mag gekopieerd worden, zonder enige administratieve verplichtingen.

Maar daarnaast zal het ook als een referentie punt gaan gelden. Door de de onzekerheid of het liedje al dan niet, na een bescherming van 70 jaar, tot het publiek domein behoort weg te nemen. Met alle mogelijke gevolgen voor de verkoop in het commerciële circuit.

Iets dat zich vanaf maart zal uitwijzen, indien er voldoende vrijwilligers, een verdeler en sponsers gevonden worden. Zodat het 52 tellende publiek domein liedjesboek gratis naar zo'n 50 299 kleuterscholen en kinderdagverblijven zullen verzonden worden en digitaal beschikbaar beschikbaar gemaakt.

Een originele oplossing, die tegelijkertijd ook dat onderdeel van het erfgoed helpt te bewaren. Beslist een project waar ik voor een Nederlandse variant mijn schouders wil onder zetten. Zeker als ik dit in de 20% zelf te besteden tijd zou mogen doen. (via nerdcore en afbeelding 1, 2)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris