30 juli 2009


Als je zowel Firefox als Chrome gebruikt kan je bij het gebruik van Firefox al snel heimwee krijgen naar de eenvoud van de Chrome interface.  Een kolfje naar de hand van de Chromifox Extreme.

Jammer genoeg zorgt deze extensie er voor dat het reeds eerder vermelde JumpStart, dat je bij een nieuwe tab vergelijkbare opties als in Chrome aanbied, buiten werking wordt gesteld.  Mogelijk kan dit op termijn worden opgevangen door het te integreren in Chromifox.

Om je navigatiebalk met je menu te verkleinen kan je gebruik maken van Tiny Menu, zoals in het voorbeeld hierboven of je kan het met Hide Menubar enkel laten verschijnen wanneer je het nodig hebt door je alt toets in te drukken.  (via FF)

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris