22 januari 2009


IkHebEenVraag.be is een soort Vlaamse Wetenschappelijke versie van het Nederlandse Al@din .  Waarbij een 32 tal Vlaamse onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen samen worden gebracht om hun kennis te delen met het brede publiek.  Een initiatief dat voortvloeit uit het actieplan voor wetenschapsinformatie en innovatie van de Vlaamse overheid.

Waarbij je allerlei vragen kan stellen, zolang ze specifiek genoeg en omkaderd zijn.  Zodat een wetenschapper uit één van deze instellingen je kan antwoorden.  Bij elk antwoord staat er ook steeds vermeld wie je juist beantwoord heeft.  Zodat je bij een mogelijke reactie op het antwoord weer bij dezelfde persoon terecht kan komen.

Op de voorpagina en in het archief van de vragen databank kan je de reeds gestelde vragen en hun antwoorden raadplegen.  Waardoor het een bijzonder interessante blog bron is om inspiratie voor blog berichten op te doen. (via)


7699 : Hoe komt men er nu op om een zebra 'zebra' te noemen?  

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft volgende mogelijke verklaring: Het Nederlandse woord zebra is waarschijnlijk ontleend aan het Portugees - dat lijkt plausibel, want de Portugezen waren ongetwijfeld bij de eerste Europeanen die zebras ontmoetten toen ze naar het zuiden van Afrika reisden, zij konden het dier dus als eerste Europeanen benoemen, en de naam die zij gegeven hadden via hun reisverslagen 'importeren' in Europa. 

Maar hoe komen de Portugezen dan op het woord voor zebra? Het Portugese woord zebrabetekende in de 16e eeuw in feite 'wilde ezel' (een diersoort die intussen uitgestorven is). Zebras leken wellicht op wilde ezels en kregen dus dezelfde naam. Etymologisch is zebraafkomstig van het Latijnse equiferus, een samenstelling van equus 'paard' en ferus 'wild'. Die vorm veranderde in volks Latijn, waarvan het Portugees afstamt, vermoedelijk naar eciferusen vandaar naar ezebrario en cebrario in het vroegste Portugees, om uiteindelijk zebra te worden. 

Deze vraag werd beantwoord door:
Hendrik De Smet postdoctoraal onderzoeker FWO
Katholieke Universiteit Leuven

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris