02 december 2008

Sinds 30 november 2008 telt de Nederlandstalige Wikipedia een goed half miljoen artikels.  Een mijlpijl waarbij er toch even mag stilgestaan worden.

 50 000 artikels (27 januari 2005)
100 000 artikels (14 oktober 2005)
150 000 artikels (18 maart 2006)
200 000 artikels (24 mei 2006)
300 000 artikels (29 mei 2007)
400 000 artikels (17 januari 2008)
500 000 artikels (30 januari 2008)

Door haar gestage groei staat de Nederlandse versie op de 7de plaats als het om de grootste Wikipedia's gaat.  Wat wel erg knap is voor een toch vrij kleine taalgroep.

Wellicht speelt daar de grote interesse voor de geschiedenis en geschiedkundige feiten een grote rol bij, want die zijn op een originele en prominente manier aanwezig op de voorpagina.  Zo leer je elke dag weer wat meer bij en neig je al sneller wat de leemtes te gaan invullen.

Wat denken jullie zoal van Wikipedia en meer bepaalde de Nederlandstalige versie?

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris