21 oktober 2008

Een Duitse rechter heeft onlangs verklaard dat IP-adressen niet tot de persoonlijke gegevens behoren.  Hierdoor mogen deze door internetproviders voor een langere tijd worden bewaard.  Iets waarmee privacy groeperingen bijzonder ongelukkig zijn.

Het IP-adres is een unieke cijfercombinatie die voor de identificatie van jouw machine zorgt.  De rechter staafde zijn oordeel dan ook aan het feit dat je hiermee niet identificeerbaar bent of dat je hierlangs informatie over jezelf vrijgeeft.  Iets dat echter wel kan, maar dan mits een gerechtelijk bevel.

Hierdoor zal onder andere Google zulke adressen mogen opslaan om te zien hoe haar diensten worden gebruikt.  En wie naar wat zoekt, zeker als je bij hen een mail adres en profiel hebt.

Al lijkt mij dat wel een rare uitspraak, want je kan via een ip-adres wel te weten komen in welk land je woont door de specifieke ip-ranges.  Waarna je eveens kan nagaan welke binnenlandse providers welke van deze ranges geruiken.  En als je dan nog wat goed doorzoekt kan je ook te weten komen in welke regio dat adres plaats heeft.  En dat is toch allemaal wel persoonlijke informatie?

via

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris