22 augustus 2008

Voor theaters en concerten is de primaire informatiebron niet langer meer de krant maar het internet.

De redenen hiervoor zijn dat je zekere informatie wel op het internet terug kan vinden die dan weer niet in de krant zal staan, zoals bijvoorbeeldde openingsuren en hoe er te geraken.

Maar ondanks deze verschuiving van favoriete informatiebron zijn er nog maar enkele musea die hun informatie op een toegankelijke manier op het internet aanbieden. Wat wel is ten koste van de fysieke bezoeken zou kunnen gaan.

Een interessante verschuiving die zich vermoedelijk ook in andere sectoren zal voordoen.  En die ook het toenemend belang van het internet onderschrijft.  Je zou je dus kunnen afvragen hoe lang het nog zal duren eer deze informatiebron naar waarde zal vertegenwoordigd worden in de bibliotheek?

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris